--------------

مالتی مدیا | بسته خبری

نمونه مالتی مدیا و بسته های خبری طراحی شده توسط تیم مدیار

تهران در سال ۹۸

مالتی مدیا تهران در سال ۹۸ به اتفاقات شهر تهران در سال ۹۸ می پردازد.

تهران در سالی که گذشت

مجموعه مالتی مدیا بسته خبری اتفاقات ماه های تهران

سوتیتر

مجموعه مالتی مدیای خبری صحبت های مهم شهر تهران

شصت ثانیه

شصت ثانیه اخبار روزانه شهر تهران

داستان یک خونه

مجموعه مالتی مدیا داستان یک خونه به معرفی خانه های تاریخی شهر تهران می پرداخت.

اولین‌های تهران

مجموعه مالتی مدیا اولین های تهران درهفتاد قسمت تولید و منتشر شد

معرفی سایت

معرفی سایت بافت تاریخی شهر تهران

گزارش عملکرد

مالتی مدیا گزارش عملکرد سازمان ورزش شهرداری تهران

برگزیدگان جشنواره

معرفی برگزیدگان جشنواره شهرنگاه

راویان کرونا

مجموعه مالتی مدیا راویان کرونا که به داستان عکس های عکاسان با موضوع کرونا می پرداخت و در 30 قسمت منتشر شد.