--------------

لوگوموشن

نمونه لوگوموشن های طراحی شده توسط تیم مدیار

مجله میوه و میادین

لوگوموشن مجله چند رسانه ای سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

مرکز نوآوری صبا

لوگوموشن مرکز استارتاپی و نوآوری صبا؛ سازمان بازنشستگی

نوآفرین

لوگوموشن صندوق پژوهش و نوآوری نوآفرین

اینوپارس

لوگوموشن اکوسیستم نوآوری اینوپارس

مرفا

فروشگاه محصولات باکس های هدیه

مجله همگامان

مجله همگامان؛ مجله داخلی شهرداری تهران